Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Bc. Zuzana Fryčová

Mgr. Martina Tomanková

Osobní profil

Bc. Zuzana Fryčová

  • Bakalářské studium fyzioterapie na LF UK v Hradci Králové. Absolutorium v r. 2014
  • Metoda Roswithy Brunkow v r. 2009 (Čelákovice)
  • PNF techniky v r. 2010 (Háj ve Slezsku)
  • Terapie funkčních poruch ramenního kloubu v r. 2012 ( Ostrava)
  • Diagnostika a terapie kolenního kloubu v r. 2013 (Třinec)
  • Hluboký stabilizační systém páteře v r. 2016 (Hradec Králové)
  • Vojtova technika - mezinárodně platný certifikát, akreditovaný mezinárodní Vojtovou společností. Terapie hybných poruch u dětí podle MUDr. Vojty (Olomouc, RL-Corpus)
  • Dětská noha pohledem fyzioterapeuta v r. 2017 (Fyzio Beskyd)