Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205),
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Mgr. Martina Tomanková

Osobní profil

Bc. Zuzana Fryčová

  • Bakalářské studium fyzioterapie na LF UK v Hradci Králové. Absolutorium v r. 2014
  • Metoda Roswithy Brunkow v r. 2009 (Čelákovice)
  • PNF techniky v r. 2010 (Háj ve Slezsku)
  • Terapie funkčních poruch ramenního kloubu v r. 2012 ( Ostrava)
  • Diagnostika a terapie kolenního kloubu v r. 2013 (Třinec)
  • Hluboký stabilizační systém páteře v r. 2016 (Hradec Králové)
  • Vojtova technika - mezinárodně platný certifikát, akreditovaný mezinárodní Vojtovou společností. Terapie hybných poruch u dětí podle MUDr. Vojty (Olomouc, RL-Corpus)
  • Dětská noha pohledem fyzioterapeuta v r. 2017 (Fyzio Beskyd)