Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Bc. Zuzana Fryčová

Mgr. Martina Tomanková

Osobní profil

Mgr. Martina Tomanková

  • Magisterské studium fyzioterapie na UP Palackého v Olomouci. Absolutorium v r. 2007 (Olomouc)
  • Vojtova metoda č. A v r. 2007 (RL Corpus Olomouc)
  • Stabilizace s Propriomedem v r. 2008 (Karlovy Vary)
  • Taping pevnou páskou v r. 2009 (Praha)
  • Kineziotaping v r. 2011 (Olomouc)
  • Metodika podle L. Mojžíšové (mobilizace žeber, SI skl, pánevní dno a funkční ženská sterilita) v r. 2009 – 2010 (Klimkovice)
  • Dětská noha pohledem fyzioterapeuta v r. 2017 (Fyzio Beskyd)
  • DNS – dynamická nervosvalová stabilizace dle Prof. Koláře nyní v běhu kurzu (Praha)