Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Bc. Zuzana Fryčová

Mgr. Martina Tomanková

Služby a techniky terapie
 • Komplexní kineziologické vyšetření. U miminek zahrnuje i vyšetření primitivní reflexologie a polohových testů podle Vojty
 • stanovení pohybového problému a návrh terapie
 • u miminek stanovení kvantity a kvality pohybu. (to znamená v jakém vývojovém stadiu se dítě nachází a to jak v oblasti kvantity, tak kvality)
 • vedení rodičů nebo pacienta v terapii a průběžné kontroly s aktualizací cvičebního plánu
 • reflexní terapie podle Vojty. Více k této technice viz odkaz na záložce.
 • technika podle Bobatha, Brüggera,
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, svalová koordinace.
 • labilní plochy, míče, balanční cvičení
 • Medical taping koncept – tejpování pružnou páskou (kineziotejpem)
 • poradenství ohledně výběru vhodné obuvi a cvičebních pomůcek, rehabilitačních nebo ortopedických pomůcek
 • u sportovců návrh jak optimalizovat trénink a rekonvalescenci po námaze aby nedocházelo ke svalovým dysbalancím. Vždy individuálně podle problému každého sportovce
 • Vyšetření chodidel u dětí i dospělých – zahrnuje komplexní vyšetření chodidla a funkce nohy fyzioterapeutem. Vyšetření na přístroji Podoskop.

  Posoudíme klenbu, její tvar, zatížení chodidel a jeho funkci. Schopnost aktivního „naklenění“ chodidla. Poradíme s výběrem cviků.

  Vhodné od cca 2,5 let věku dítěte.

 • Dárkový poukaz – možnost zakoupení dárkového poukazu na fyzioterapii nebo jakékoliv jiné služby, které poskytujeme. Hodnota poukazu je dle vašich přání a požadavků. Vhodné spíše pro větší děti nebo dospělé, kteří se chtějí více věnovat svému zdraví. Vhodné taky pro sportovce, kteří potřebují kompenzační cviky k tréninkovému zatížení.