Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Bc. Zuzana Fryčová

Mgr. Martina Tomanková

Osobní profil

Mgr. Eva Michálková

 • Vystudovala magisterský obor fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studium ukončila v roce 1997 státní zkouškou.
 • Od roku 1997 pracuje jako fyzioterapeut, věnovala se širokému spektru pacientů všech věkových skupin. 1 rok pracovala jako fyzioterapeut v SRN. Ovládá odbornou němčinu a pro zahraniční pacienty dokáže vést terapii jak v němčině tak i v angličtině.
 • Od roku 2006 se specializuje na terapii dětí. Úzce spolupracuje s ostravskými dětskými neurology a pediatry.
 • Je registrovaný fyzioterapeut. Ministerstvo zdravotnictví ji udělilo v roce 2006 registraci pro oprávnění k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • Vede přednášky pro nastávající maminky nebo pro rodiče. Na témata související s psychomotorickým vývojem dětí, správná manipulace s miminky, vývoj chodidla apod.
 • Spolupracuje s firmou Yamaha Class (www.yamahaprodeti.cz), která vede děti k hudbě od kojeneckého věku.
 • Spolupracuje s certfikovanou dulou paní Janou Čurdovou (www.dulyservis.webnode.cz).

Specializace vystudované v oboru fyzioterapie

 • Vojtova technika - mezinárodně platný certifikát, akreditovaný mezinárodní Vojtovou společností. Terapie hybných poruch u dětí podle MUDr. Vojty v r. 2006 (Olomouc, RL-Corpus)
 • DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace dle Prof. Koláře, v r. 2016 (Praha - klinika v Motole)
 • Medical taping koncept. Prevence poruch pohybového aparátu. Používání elastických pásek – kineziotapu v terapii v r. 2011 (Frýdek Místek)
 • Taping - používání pevných tejpovacích pásek v r. 2009 (Praha)
 • Terapie Skolioz podle Schrotové a podle Dr. Švejcara v r. 2000 a 1998 (Praha, Ostrava)
 • Brügger koncept v r. 1994-1995 (Vídeň)
 • Elektroterapie v r. 1995 (Berlín)
 • SMS - spirální stabilizace páteře, cvičení s pružnými lany podle MUDr. Smíška, 2012 (Frýdek Místek)
 • Info Bobath - absolvování odborného kurzu v r. 2013 (RL - Corpus, Olomouc)
 • Dětská noha pohledem fyzioterapeuta - odborný kurz, teoretická i praktická část v r. 2017 (Fyzio Beskyd)