Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205),
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Mgr. Martina Tomanková

Mgr. Kamila Górecká

Osobní profil

Mgr. Eva Michálková

 • Vystudovala magisterský obor fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studium ukončila v roce 1997 státní zkouškou.
 • Od roku 1997 pracuje jako fyzioterapeut, věnovala se širokému spektru pacientů všech věkových skupin. 1 rok pracovala jako fyzioterapeut v SRN. Ovládá odbornou němčinu a pro zahraniční pacienty dokáže vést terapii jak v němčině tak i v angličtině.
 • Od roku 2006 se specializuje na terapii dětí. Úzce spolupracuje s ostravskými dětskými neurology a pediatry.
 • Je registrovaný fyzioterapeut. Ministerstvo zdravotnictví ji udělilo v roce 2006 registraci pro oprávnění k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • Vede přednášky pro nastávající maminky nebo pro rodiče. Na témata související s psychomotorickým vývojem dětí, správná manipulace s miminky, vývoj chodidla apod.
 • Spolupracuje s firmou Yamaha Class (www.yamahaprodeti.cz), která vede děti k hudbě od kojeneckého věku.
 • Spolupracuje s certfikovanou dulou paní Janou Čurdovou (www.dulyservis.webnode.cz).

Specializace vystudované v oboru fyzioterapie

 • Vojtova technika - mezinárodně platný certifikát, akreditovaný mezinárodní Vojtovou společností. Terapie hybných poruch u dětí podle MUDr. Vojty v r. 2006 (Olomouc, RL-Corpus)
 • DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace dle Prof. Koláře, v r. 2016 (Praha - klinika v Motole)
 • Medical taping koncept. Prevence poruch pohybového aparátu. Používání elastických pásek – kineziotapu v terapii v r. 2011 (Frýdek Místek)
 • Taping - používání pevných tejpovacích pásek v r. 2009 (Praha)
 • Terapie Skolioz podle Schrotové a podle Dr. Švejcara v r. 2000 a 1998 (Praha, Ostrava)
 • Brügger koncept v r. 1994-1995 (Vídeň)
 • Elektroterapie v r. 1995 (Berlín)
 • SMS - spirální stabilizace páteře, cvičení s pružnými lany podle MUDr. Smíška, 2012 (Frýdek Místek)
 • Info Bobath - absolvování odborného kurzu v r. 2013 (RL - Corpus, Olomouc)
 • Dětská noha pohledem fyzioterapeuta - odborný kurz, teoretická i praktická část v r. 2017 (Fyzio Beskyd)